gothika

Gotický román

16. října 2007 v 18:22 | rozyna (wikipedia)
Gotický román je anglický literární žánr vzniklý v druhé polovině 18. století a objevující se v odbobí romantismu. Jedná se o předchůdce moderního hororu.
Prvním gotickým románem vůbec byl The Castle of Otranto (česky Otrantský zámek) anglického spisovatele Horace Walpola, vydaný v roce 1764, který se stal hned po svém vydání nesmírně populární a jeho sláva přetrvala až do začátku 19. století. Otrantský zámek je hororový příběh odehrávající se v dobách křižáckých válek, který se stal prototypem pro své následovníky. Masová záliba v četbě hororových románů inspirovaných rytířskými příběhy přispěla k vytvoření koplexního a svébytného uměleckého stylu - romantismu.
Stejně jako Otrantský zámek se řada gotických románů inspirovala ve středověkých legendách a pověstech a často kombinovala rokokovou lehkovážnost a osvícenskou představu o středověku se snahou vyvolat ve čtenáří líčením strašidelného příběhu strach. Typickými atributy gotického románu jsou děs, tajemno, nadpřirozené jevy (duchové, strašidla, kouzla), kletby, šílenství, láska nevinné dívky a udatného rytíře, zřícené kláštery atd. V době svého vzniku byl Otrantský zámek ojedinělým a originálním zjevem mezi sentimentálními romány v dopisech a klasicistní poezií. Díky své popularitě byl však následován dlouhou řadou dalších děl, jejichž literární úroveň byla stále nižší a pro která se používá také název černý román.
Na gotický román navázala ve Francii ve 20. a 30. letech 19. století tzv. frenetická literatura.
zdroj textu: wikipedia
zdroj obrázku: spellowhouse.com

gotika jako umělecký sloh

16. října 2007 v 18:20 | rozyna (zkopírováno z http://bess.blog.cz)
Gotika je umělecký sloh plynule navazující románský sloh. Začíná se projevovat od druhé poloviny 12. st. a pokračuje zhruba po další tři století. V českých zemích nastupuje i ustupuje gotika o něco později.
Termín gotika nebo gotický se vztahuje ke Gótům. Předcházející epoše jej přisoudili s opovržením italští humanisté, "gótské" umění pro ně znamenalo asociaci primitivního či barbarského. Ve Francii byl tento sloh nazýván "style ogival" - sloh lomenný.
Počátky gotického slohu se začínají ve Francii a jsou spojeny s vybudováním tehdy vyjemečného chrámu opatství v Saint-Denis poblíž Paříže. Ve vzniklém stylu je i proto do jisté míry obsažena filozofie směřování za Bohem, která je po formální stránce vyjadřována vertikalismem, oproti románskému slohu došlo především u staveb také k značnému prosvětlení a "odhmotnění". Gotika narozdíl od románského slohu již nedosáhla plného rozšíření po celé Evropě, ale především její západní a centrální části. Vliv gotiky na územích s vlivem pravoslavné církve na tamější umělecké cítění byl značně limitovaný.

history

15. září 2007 v 12:11 | rozyna
co slovo "gothic" vlastně znamená?

*Architektonický styl, například určitý typ katedrál.*
*Elegantní styl psaní písmen. *
*Údaj určité atmosféry v příbězích, ve kterých se dějí zvláštní tajemné věci na temných a osamělých místech, jako jsou ruiny, hřbitovy… *

Slovo Gothic pochází z pojmenování Germánského kmene Góthů, kteří kdysi vnikli do Itálie a rozdělili Římskou říši. Právě Italové jsou odpovědní za špatné asociace se jménem Gothic, kterému přisuzují význam "barbarský". Pojem Gothic, jak ho známe dnes, pochází z časů pozdního středověku a byl používán k označení uměleckého směru a architektonického stylu,který byl reakcí na předcházející Románský sloh.
Reakce Gothického hnutí na Románský bylo: " Už se více nemusíme bát Boha, můžeme ho chválit."

S tímto jiným stylem se změnila i móda. Převážně dlouhé šaty s bohatými ozdobami a špičatými rukávy.Ze začátku si lidé oblékaly prosté, jednoduché, střízlivé až usedlé šaty, ale pak se začali oblékat zdobené tuniky s límci a zdobenými rukávy. Gothický styl se brzy stal velice populární a vyvinul se zněj i umělecký styl.
Četné malby a sochy byly v tomto stylu vytvořeny v období od 12. do 16. století.

Třebaže Gothický styl byl víc a víc ovlivňován vírou (náboženstvím), Gothic si udrželo svůj negativní význam. Tímto stylem více méně skončil středověk a nový styl, nazývaný Neoklasicismus, se dostavil jako reakce na Gothiku. Neoklasicismus se opět vrací k jednoduchým, základním formám a strohosti. V kontrastu s radostným stoicismem Gothiky.

Okolo roku 1800 Gothika oživla.
V tomto období byla více a více spojována s mystikou a nadpřirozenem. V 19 století se Gothika stala módní záležitostí ještě jednou. Hodně kostelů bylo stavělo v tomto stylu na památku " století víry". Gothická literatura se skládala z kombinace strachu, hrůzy a mystické stránky života a smrti. V této éře byla představena postava upíra.

Gothika v dnešní podobě vznikla na začátku 80. let 20. století. Je chápána jako druh doplňku punkerského hnutí, které vzniklo ze stejné myšlenky: byl čas pro něco nového, něco extrémního a něco vymykajícího se průměrnosti. Ale právě jako punk a všechny ostatní trendy, gothika opět ustupovala do pozadí.

Přes několik minulých let Gothika se opět objevila a díky skupin jako Within Temptation (která ve skutečnosti není Gothickou skupinou), Gothika přestala být nepřístupná většímu obecenstvu.

goth jméno

15. září 2007 v 11:59 | rozyna
na tomhle odkazu můžete zjistit jaké goth jméno by se pro vás hodilo mě vyšlo:
1) rozyna: Necrotic Obsession - což je něco jako odumřelá posedlost.......
2)tereza ???: Pestilence Flatulence - což znamená nákazové nadýmání......
mno vypadá to divně....nevim jestli je to dobře přeložený no.....takže pokud chcete zjistit co ste vy tak
 
 

Reklama